12 Aralık 2018, Çarşamba
2009 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı

21.03.2009 tarihinde Burhan Felek Spor Kompleksi Kamp Eğitim Merkezindeki konferans salonunda saat 11:00’de düzenlenmesi planlanan Voleybol Vakfı 2009 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yer ve saat aynı olmak üzere 28.03.2009 tarihine  ertelenmiştir. 28.03.2009 tarihinde düzenlenecek olan Mali Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir.
logo.pngVoleybol Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangi bir üye kendisini temsil etmek üzere başka bir üyeyi vekil atayabilir.
 
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama,
2- Saygı Duruşu,
3- Divan Başkanlığının seçimi ve imza yetkisinin verilmesi,
4- 2008 yılı Faaliyet raporunun okunması,
5- 2008 Bilanço Gelir- Gider cetvelinin okunması,
6- Denetleme raporunun okunması,
7- Yönetim ve Denetleme raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası,
8- 2009 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü,
9- Dilek ve Temenniler,
10- Kapanış.
 
 
Sedat ERENER
Voleybol Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Copyright © 2013 Voleybol Vakfı. All Rights Reserved.
{