12 Aralık 2018, Çarşamba
2015 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantı duyurusu

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI
DAVETİYESİ

vakiflogo.jpg

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI
DAVETİYESİ


Sayın Üyemiz,

Vakfımızın 2015 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 22.03.2015 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini doğrultusunda “Volley Hotel toplantı salonu, Burhan Felek Voleybol Salonu Z.Kamil, Üsküdar – İstanbul” adresinde saat 11:00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 29.03.2015 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte ve aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Voleybol Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangi bir üye kendisini temsil etmek üzere başka bir üyeyi vekil atayabilir.

Söz konusu toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederiz.


Tanju ÖZENÇ
Voleybol Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- Saygı duruşu,
3- Divan Başkanlığının seçimi ve imza yetkisinin verilmesi,
4- 2014 yılı faaliyet raporunun okunması,
5- 2014 Bilanço, gelir-gider cetvelinin okunması,
6- Denetleme raporunun okunması,
7- Yönetim ve denetleme raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası,
8- 2015 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü,
9- İktisadi İşletmenin kapatılma konusunun görüşülmesi,
10- Dilek ve temenniler,
11-  Kapanış.


VOLEYBOL VAKFI 2014 YILI BİLANÇO İÇİN TIKLAYINIZ...
 
VOLEYBOL VAKFI 2014 YILI GELİR TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...
 
İKTİSADİ İŞLETME 2014 YILI BİLANÇO İÇİN TIKLAYINIZ...
 
İKTİSADİ İŞLETME 2014 YILI GELİR TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...
 
2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...


 

Copyright © 2013 Voleybol Vakfı. All Rights Reserved.
{