12 Aralık 2018, Çarşamba
2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantı duyurusu

Vakfımızın 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2016 tarihinde saat 11.00’de aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda ‘’Barbaros mahallesi Üsküdar’da bulunan
vakiflogo.jpg
Vakfımızın 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2016 tarihinde saat 11.00’de aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda ‘’Barbaros mahallesi Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Spor Kompleksi Milli Takımlar Kamp Eğitim merkezinde toplantı salonunda ki’’ adreste yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci Toplantı 27 Mart 2016 tarihinde aynı saatte aynı yerde ve aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
 
 
Voleybol Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangi bir üye kendisini temsil etmek üzere başka bir üyeyi vekil atayabilir.
 
 
 
Tanju ÖZENÇ
Voleybol Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
GÜNDEM
 
1) Açılış ve yoklama,
2) Saygı duruşu,
3) Divan başkanlığının seçimi ve imza yetkisinin verilmesi,
4) 2015 yılının faaliyet raporunun okunması,
5) 2015 yılının bilanço, gelir-gider tablosunun okunması,
6) Denetleme raporunun okunması,
7) Yönetim ve denetleme raporunun ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası,
8) 2016 yılının tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
9) Vakıf senedinin tadili,
10) Yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
11) Dilek ve temenniler,
12) Kapanış.
 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR : 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Voleybol Vakfı. All Rights Reserved.
{